PRODUKTY LESNÍ VÝROBY

Systém lesního mistra

Eviduje všechny výrobní činnosti, poskytuje lesnímu mistrovi efektivitu a přehled.

více informací

Systém lesní výroby

Soustřeďuje výrobní informace, vytváří výstupy, komunikuje s Lesmou a ekonomickým systémem.

více informací

ERP systém

Zpracovává účetnictví, mzdy, majetek a další podnikové agendy.

více informací

NAŠE PODPORA

REFERENCE

Společnost Wotan Forest a.s. využívá systém lesní výroby ELF s propojením na ERP SAP.

Společnost Kloboucká lesní s.r.o. s 200 zaměstnanci, s 1000 subdodavateli pro lesní výrobu a ročním obratem víc než 2 mld. Kč postavila svoji evidenci o lesní výrobě na úzkém propojení systému lesního mistra LESMA na systém lesní výroby ELF. Pro analýzu přímých nákladů a výnosů výroby využívá integrovaný Analytický modul ELF.

Lesní správa Lány využívá komplexní IS - systém lesní výroby ELF s propojením na ERP HELIOS Orange, LHE a Oběh dokumentů. V ERP HELIOS Orange je implementováno výkaznictví pro příspěvkové organizace.

Společnost Lesostavby Frýdek Místek a.s. využívá systém lesní výroby ELF s oboustranným propojením na systém lesního mistra LESMA a na ERP systém INFOpower.

Jihočeké katolické lesy hospodaří na restituovaném lesním majetku budějovické diecéze a využívá komplexní informační systém lesní výroby ELF s propojením na ERP HELIOS Orange.

Díky úzkému propojení systému lesní výroby ELF a ERP HELIOS Orange získává společnost Lesy města Olomouce cenné informace o jednotkových nákladech výroby. Jako vlastník lesa vede svoji lesní hospodářskou evidenci v programu PDS_ProPla.

Menší vlastník lesa zajišťující si veškeré činnosti ve vlastní režii využívá systém lesní výroby ELF společně se systémem lesní hospodářské evidence PDS_ProPla.

Převážně obchodní společnost využívá systém lesní výroby ELF a navazující ERP systém HELIOS Orange pro detailní evidenci obchodu se dřevem.

O NÁS

KONTAKT

UNIPEX CZ s.r.o.

+420 736 634 150
www.unipex.cz
info@unipex.cz
www.facebook.com/unipex
UNIPEX CZ, s.r.o., Rudolfovská tř. 202/88
České Budějovice, 370 01

embed google maps
privacy policy example